VZW ’t Groot Gedelf

werd opgericht op 01 okt 2007

Op 20 december 2022 werd beslist om de reservatiezone langs het Schipdonkkanaal te schrappen. Het verslag van de vergadering met minister Demir en volksvertegenwoordigers vind u hier :

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1691064/verslag/1691895?fbclid=IwAR1Y8fuy8YINWPEQ48m_VuCGPlYk4f8NpnBUXkSu-DaZaWpHI-T3tsDtnDc

Het relaas van 15 jaar actievoeren en opvolgen voorafgaand aan deze toegejuichte beslissing staat nog steeds hier onder.

Het maatschappelijk doel werd kort samengevat als volgt omschreven :

 • Het Schipdonk- en het Leopoldkanaal behouden in zijn huidige vorm en zich verzetten tegen de industrialisatie ervan.
 • Behoud en verbetering van het landschap en het erfgoed aan en rond genoemde kanalen
 • Afschaffing van de bij gewestplan voorziene reservatie-zone aan en rond de genoemde kanalen.
 • Bescherming van het menselijk en natuurlijk leefmilieu rond de genoemde kanalen.
 • Het ondersteunen van andere modaliteiten die minder conjunctuurgevoelig zijn om de haven van Zeebrugge te ontsluiten bv de estuaire vaart, het spoor enz…
 • Het werkingsgebied omvat de perimeter van Brugge, Damme, Maldegem, St.Laureins, Eeklo, Zomergem (nu Lievegem), Nevele.

De Vlaamse overheid bestelt in 2021 een nieuwe studie, het Socio Economisch Monitoring Instrument (SEMI). Deze Beknopte historiek over onze strijd tegen een bevaarbaar Schipdonkkanaal is ons antwoord.

In de loop van december 2021 zal een resolutie behandeld worden die beoogt om de reservatiezone langs het SK te schrappen. Klik hier

In de loop van december 2021 zal een resolutie behandeld worden die beoogt om de reservatiezone langs het SK te schrappen. Klik hier

Het Schipdonkkanaal (SK), officieel het Afleidingskanaal van de Leie genoemd, dient om overtollig water af te leiden naar zee.  Water dat anders overstromingen zou veroorzaken in de provincies OVL en WVL.  Met name o.a. Gent zat in de gevarenzone.

Het Leopoldkanaal (LK) dat iets ouder is dan het SK werd aangelegd in opdracht van Koning Leopold I om overtollig water uit de polders af te leiden naar zee.  Water dat vóór de onafhankelijkheid van België naar het Zwin en de Braakman (Schelde) liep maar wat de Nederlandse Koning had verhinderd in een boze reactie op de scheiding van Zuid en Noord.

Op het ogenblik van de stichting van de VZW had de Vlaamse Overheid een studie besteld die moest onderzoeken of het Schipdonk- en het Leopoldkanaal omgebouwd konden worden tot bevaarbare kanalen. De overheid wou weten of de haven van Zeebrugge beter kon ontsloten worden door de tweelingkanalen te gebruiken om op te varen i.p.v op het bestaande Kanaal Gent-Oostende (KGO).  Van beide kanalen één maken bleek onmogelijk wegens het grote peil-verschil.  Het Schipdonkkanaal zelf is niet meer dan een peperdure bypass die niet naar Antwerpen loopt maar terug naar  het Kanaal Gent-Oostende in Merendree (Schipdonk).

Contacteer ons

  Terwijl u ons een berichtje stuurt, geniet van deze heerlijke “Schipdonck Blues.”

  Schipdonkblues gecomponeerd door  Jack Van Poll voor de luister-CD “Paul Dewispelaere leest”. Productie Hans Kusters Music NV voor VZW ‘t Groot Gedelf.

  Wenst u ons een duwtje in de rug te geven? Waarvoor dank.
  Giften kunnen op BE53 0015 3626 2253.

  VZW ’t Groot Gedelf – BE0892.627.850
  Schipdonkvaart West 2 – 8340 Damme-Oostkerke

  © 2020 Created by The Summit
  All rights reserved.